Odpowiedzialność za niezamknięte okna lub drzwi

 • Rozszerzona ochrona (w każdym wariancie) o szkody kradzieżowe i zalaniowe powstałe w wyniku niezamknięcia przez Klienta drzwi lub okien (o ile wybrano te ryzyka w zakresie) – w razie stłuczenia szklanych elementów w mieszkaniu czy domu takie jak szyby, płyty indukcyjne itp.
 • Odpowiedzialność w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 zł.
 • Ochrona również dla mienia znajdującego się na parterze.
 • Ochrona nie dotyczy: garaży wolnostojących, budynków gospodarczych, domków letniskowych oraz domów/mieszkań w budowie.

 

Brak przeglądów okresowych (gazowy, elektryczny, kominiarski, kotłów grzewczych)

Odpowiedzialność (w każdym wariancie) o szkody powstałe w związku z brakiem przeglądów okresowych dla budynków, których wiek nie przekroczył 40 lat, maksymalnie do kwoty 50 000 zł.

Nowa definicja użytkowania (zakończenia budowy)

Koniec budowy następuje w momencie odbioru budynku zgodnie z prawem budowlanym lub z chwilą rozpoczęcia zamieszkania nowo wybudowanego domu/lokalu na stałe (rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa domowego).

Ruchomości domowe w budowie

 • Ochrona ruchomości domowych w trakcie budowy (w każdym wariancie) – do sumy ubezpieczenia maksymalnie 10 000 zł, w tym od ryzyka kradzieży (pod warunkiem wykupienia).
 • Brak wymogu alarmu.


Solary i fotowoltaika na posesji

 • Solary i fotowoltaika na dachu oraz ścianie budynku objętę są ochroną w ramach definicji budynku.
 • Możliwość ubezpieczenia powyższych urządzeń zamontowanych na terenie posesji jako budowla (muszą być co najmniej zakotwiczone do podłoża).
 • Odpowiedzialność w granicach sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 30 000 zł.
 • Dostępna jest również opcja od kradzieży zwykłej.


NNW Psa i Kota – Wariant ALL RISK (pakiet diament)

 • Dodatkowa, nowa ochrona dla także kotów
 • Zakres: śmierć lub koszty leczenia (maks 5 000 zł) w przypadku wypadku komunikacyjnego lub pogryzienia/podrapania przez inne zwierzę.
 • Ograniczenie za śmierć bez rodowodu – maks. 500 zł.


Usunięcie ograniczenia roku budowy dla lokali ubezpieczanych w wariancie ALL RISK

Lokale mieszkalne będą mogły być ubezpieczane na wariancie ALL RISK bez względu na rok ich budowy.

Wprowadzenie możliwości wyboru ryzyka kradzież w wariancie Standardowym (nowa nazwa wariantu CESJA)

Możliwość wybrania ryzyka kradzieży (tak jak w pozostałych wariantach).

Doprecyzowanie ryzyka ,,oszustwo na wnuczka”

Oszustwo może być dokonane również metodą na policjanta, CBŚP, itd.

Nowa definicja akcji ratowniczej

Dodatkowa odpowiedzialność za zniszczenia powstałe na skutek nie tylko przedmiotu ubezpieczenia, zdrowia/życia Ubezpieczonego i osób bliskich, ale również najemcy i zwierząt domowych.

Nowa definicja przepięcia

Doprecyzowanie definicji, która teraz brzmi: „Gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub komputerowej”.

Doprecyzowanie definicji stałych elementów

Definicja przedmiotu ubezpieczenia została uzupełniona o stałe elementy przed zamontowaniem, wbudowaniem lub po demontażu.
Z definicji ruchomości domowych usunięte zostały elementy stałe przed zamontowaniem.

OC w życiu prywatnym – doprecyzowanie odpowiedzialności za hulajnogę/rower elektryczny

Objęcie ochroną w zakresie OC w życiu prywatnym szkód wyrządzonych, w związku z użytkowaniem elektrycznej hulajnogi/elektrycznego roweru, a także skymaster, segway, segway shoes.

© ULTIMATUM Agencja Ubezpieczeniowa