UBEZPIECZENIE DLA FIZJOTERAPEUTY: OC obowiązkowe OC dobrowolne OC obowiązkowe Fizjoterapeuty skierowane jest do wszystkich osób wykonujących zawód fizjoterapeuty w formie podmiotu leczniczego lub indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe powstałe w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych, a różni się w wysokości minimalnej sumy ubezpieczenia. W przypadku podmiotu leczniczego minimalna suma ubezpieczenia wynosi…

© ULTIMATUM Agencja Ubezpieczeniowa