Ubezpieczenia majątkowe dla firm

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały sklep, czy ogromną hurtownię, usługi lokalne czy krajowe, główne zagrożenia wynikające z prowadzenia tych działalności są praktycznie takie same. Różnica dotyczy jedynie skali ewentualnych strat. Aby nie płacić za straty ze swojego portfela warto posiadać dobrą ochronę ubezpieczeniową.

Co pokrywa ubezpieczenie firmy?


1

zawali się regał podczas korzystania z wózków widłowych


2

zepsuje się towar wskutek awarii zamrażarek, lodówek lub przerwy w dostawie prądu


3

awarii ulegnie maszyna chłodnicza w chłodniach (hurtowniach mrożonek, lodów), wyciek czynnika chłodzącego


4

włamią się do firmy, ukradną sprzęt komputerowy, towary handlowe, zdarzające się dewastacje np. sprzętu elektronicznego którego nie da się wynieść


5

stłuczone zostaną szyby, ekrany, witryny, gabloty, lady chłodnicze np w sklepach i wystawach


6

wprowadzisz do obrotu na rynek (krajowy i zagraniczny) produkt który wyrządzi szkodę osobom trzecim, np. zatrucie spowodowane niewłaściwym przechowywaniem


7

uszkodzone zostaną urządzenia które wynajmujesz (lodówki na napoje należące do producenta),meble albo nieruchomości (wynajem lokalu pod prowadzenie dg)


8

urazy klientów spowodowane poślizgnięciem się na zabłoconej podłodze, śliskich schodach lub nieodśnieżonym chodniku, w tym uszczerbki ponoszone przez pracowników przy pracy wskutek np. zawalenia się regału, porażenia prądem, dopuszczenia do pracy osoby bez uprawnień lub bez stosownego przeszkolenia i w konsekwencji uszkodzenie ciała


9

uszkodzeń własnego i obcego mienia np. zarysowanie pojazdu podczas prac za i wyładunkowych spowodowane przez pracowników albo wózki widłowe


Zdarzenia losowe takie jak pożar, zalanie, przepięcia, uderzenia pioruna mogą być kastastrofalne dla rozwoju firmy nie tylko w aspektach finansowych. Należy pamiętać również, że jeśli zdarza się większa szkoda, zwykle zakłóca to normalne funkcjonowanie firmy. A koszty ponoszone stale: pensje pracowników, opłaty, raty kredytowe czy leasingowe nie znikają. Lokal nie funkcjonuje, jako właściciel nie zarabiasz.

Co można zrobić by spokojnie prowadzić biznes?

Sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu jest dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa.
Pokryje ona koszty odkupienia lub odtworzenia mienia zniszczonego wskutek zdarzeń losowych, nie tylko tych najbardziej popularnych jak zalanie bo rury i wężyki pekają zawsze wtedy kiedy cię nie ma, działanie wiatru czy pożar( na skutek zwarcia instalacji elektrycznej albo niedopałka papierosa) ale przede wszystkim związanych ze specyfiką prowadzonej przez Ciebie działalności gdy np jesteś zmuszony ponieść na ponowne zakupienie towarów, które zniszczone zostały w wyniku wypadku auta dostawczego.
Polisa pomoże przetrwać kryzys w firmie w związku z konieczną przerwą w prowadzeniu działalności. Towarzystwo Ubezpieczeń pokrywa w takiej sytuacji koszty wynagrodzeń, odsetki rat kredytowych i leasingowych, opłaty i czynsz a także utracony zysk jaki mógłby zostać osiągnięty, gdyby do szkody nie doszło.