Pakiety medyczne dla firm

Jednym z benefitów jakie pracodawcy zapewniają pracownikom są pakiety zdrowotne,
umożliwiające dostęp do prywatnej opieki medycznej.
Korzyści, jakie niesie zapewnienie zespołowi dodatkowej opieki medycznej jest wiele.

Pakiet medyczny inwestycją w kadry

Firmy coraz bardziej świadomie podchodzą do kwestii świadczeń pozapłacowych, czyli tzw. benefitów.
Nawet małe firmy zauważają, że poszczególni pracownicy istotnie wpływają na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.
Jak pokazują badania prowadzone przez niezależne instytuty badawcze, prywatna opieka medyczna jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pozapłacowych elementów wynagrodzeń dla pracowników. Poszerzenie tego typu świadczeń o dodatkowy pakiet medyczny z całą pewnością wpłynie pozytywnie na motywację kandydata bądź osoby pracującej w firmie, jeszcze mocniej zwiąże ją z przedsiębiorstwem (zwłaszcza, jeśli pakiet obejmuje również jego rodzinę). Daje również poczucie bezpieczeństwa i solidne zabezpieczenie socjalne, które stanowi coraz większą wartość dla osób zatrudnionych..

Inwestycja, nie koszt

Dla części pracodawców wizja zakupu dodatkowego pracowniczego pakietu medycznego może kojarzyć się jedynie z dodatkowymi kosztami, jest to również inwestycja w zdrowie kadr.
Szybki dostęp do szerokiego grona specjalistów i krótki czas oczekiwania na wizytę sprawia, że pracownicy są szybciej diagnozowani i objęci właściwym leczeniem.
Przekłada się to na krótszą nieobecność pracy, a to z kolei wiąże się z mniejszymi stratami firmy, jak choćby koniecznością wypłacania zasiłku chorobowego.

Czym się kierować przy wyborze pakietów medycznych dla pracowników?

Na rynku dostępnych jest wiele pakietów medycznych dla firm, różniących się zakresem ubezpieczenia, czyli dostępem do zróżnicowanej liczby specjalistów, zabiegów ambulatoryjnych, badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz usług dodatkowych. Najbardziej rozbudowane pakiety medyczne pozwalają na swobodne skorzystanie z konsultacji u kilkudziesięciu specjalistów, wykonanie wysokospecjalistycznych badań i zabiegów, a także zapewniają bezpłatną rehabilitację, szczepienia, prowadzenie ciąży itp.
Koszt tego dodatkowego świadczenia można dostosować do możliwości finansowych firmy – zazwyczaj waha się w granicach 30-90 zł za pracownika. Różnice w cenie wynikają z tzw. zakresu świadczeń, czyli im szersza dostępność, tym większy koszt. Prywatny pakiet jest traktowany jako przychód dla pracownika, więc podlega opodatkowaniu i ozusowaniu.
Tym samym pracodawca może w ten sposób zmniejszyć kwoty związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne.

Podsumowanie

Decyzja o objęciu prawników dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym może okazać się stosunkowo niewielką inwestycją, przynoszącą zarówno korzyści wizerunkowe jak wzrost atrakcyjności ofert pracy, możliwość wykreowania wizerunku stabilnej i nowoczesnej firmy.
Ekonomiczne, związane z niższą absencją zatrudnionych i mniejszymi stratami dla firmy. Dzięki dopasowaniu optymalnego zakresu usług medycznych do potrzeb kadry, zwiększa się zaufanie pracowników oraz ich lojalność względem firmy, co przekłada się na mniejszą rotację składu i obniżenie kosztów ponoszonych na procesy rekrutacyjne.