Autocasco

  • Standardowy zakres AC rozszerzony został o ubezpieczenie fotelika dziecięcego (bez dodatkowej opłaty składki).
  • Usunięty został udział własny za szkody spowodowane przez kierowców poniżej 25 roku życia.
  • Ryzyko kradzieży zostało włączone w ubezpieczeniu motocykli (bez dodatkowej opłaty składki).
  • Wyłączona została możliwość stosowania amortyzacji części przy odszkodowaniach ustalanych na podstawie faktur.
  • Udostępniona została opcja stałej oraz nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia dla bezszkodowych klientów bez pełnej historii polisowej (za opłatą dodatkowej składki)

Assistance

  • W wariantach Komfort, Komfort+, Lux, udostępnione zostało świadczenie pojazdu zastępczego dla zdarzeń za granicą (dotychczas było tylko na terenie Polski).
  • W wariancie Lux zniesiony został limit wieku pojazdu we wznowieniach (limit wieku 13 lat dotyczy nowych umów).
  • W wariancie Lux wprowadzone zostało nielimitowane holowanie dla zdarzeń powstałych w Polsce i za granicą.

© ULTIMATUM Agencja Ubezpieczeniowa