Ubezpieczenie mieszkania i domu obejmuje:

 • Podstawowe elementy mieszkania i domu – fundamenty, dach, ściany i przymocowane do nich na stałe części (np. drzwi wejściowe, framugi) od pożaru, powodzi i innych zdarzeń losowych.
 • Szklane elementy – w razie stłuczenia szklanych elementów w mieszkaniu czy domu takie jak szyby, płyty indukcyjne itp.
 • Wyposażenie – meble, sprzęt RTV/AGD i przedmioty codziennego użytku od zdarzeń losowych i kradzieży.
 • Ciebie, jeśli wyrządzisz komuś szkodę – jeśli przez przypadek zniszczysz coś w hotelu, Twoje dziecko wybije komuś szybę albo Twój pies pogryzie sąsiada na ulicy, wypłacimy odszkodowanie.
 • Twojego psa lub kota – w przypadku nieszczęśliwego wypadku psa lub kota np. wypadek komunikacyjny, pogryzienie przez inne zwierzę, otrucie przez osoby trzecie.


Jak działa ubezpieczenie mieszkania?

Polisa mieszkaniowa chroni w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar lub powódź. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, otrzymasz odszkodowanie.
Mając ubezpieczenie mieszkania zyskujesz ochronę także w przypadku domowych awarii. Zalałeś sąsiada? Nie musisz się martwić kosztami szkody – sąsiad otrzyma pieniądze z Twojej polisy. Jeśli nie wiadomo, co spowodowało usterkę, Twoje ubezpieczenie mieszkania pokryje koszt rzeczoznawców, którzy znajdą przyczynę.

Co pokrywa ubezpieczenie mieszkania?
Polisa chroni mury i elementy stałe Twojego mieszkania, a także jego wyposażenie. Ubezpieczenie zawiera następujące ryzyka:

 • pożar i inne zdarzenia losowe,
 • kradzież, kradzież z włamaniem i rozbój,
 • dewastacja i graffiti,
 • stłuczenie szklanych elementów (lustra, szyby),
 • OC w życiu prywatnym,
 • assistance – pomoc specjalisty po domowej awarii, pomoc lekarska przy zachorowaniu.


OC w życiu prywatnym
To szczególna usługa w ramach ubezpieczenia mieszkania, która może przydać Ci się wiele razy. Przykładowe sytuacje, kiedy będziesz mógł skorzystać ze swojego OC:

 • zalejesz sąsiada,
 • Twoje dziecko wybije komuś szybę,
 • zniszczysz telewizor w hotelu,
 • w trakcie jazdy na nartach przez przypadek złamiesz komuś rękę.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC w życiu prywatnym działa poza Twoim miejscem zamieszkania – także za granicą.

Ubezpieczenie domu – opcje dodatkowe

Ubezpieczenie domu i mieszkania w budowie – jeśli dopiero budujesz dom, także możesz kupić ubezpieczenia nieruchomości. Ochroną ubezpieczeniową objęte są budynki, które posiadają już pełne zadaszenie i są zamknięte. Można ubezpieczyć dom w budowie od pożaru i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży (np. jeśli w budynku znajdują się sprzęty budowlane).

Ubezpieczenie domku letniskowego – przy posiadanej polisie, można dodatkowo wykupić także ubezpieczenie domu letniskowego. Domek będzie wtedy chroniony od pożaru i innych zdarzeń losowych, a także – po opłaceniu dodatkowej składki – od zalania wodą z opadów, ochrona jego wyposażenie od kradzieży z włamaniem i rozboju.

Ubezpieczenie budynków gospodarczych i ogrodzenia– przy posiadanej polisie ubezpieczenia domu dodatkowo można wykupić także ochronę przylegających do niego: budynku gospodarczego, garażu, bramy i ogrodzenia. Można także zadbać o budowle na terenie ogrodu – takie jak altanki i huśtawki.

Wszystkie ryzyka w jednej polisie – TAK TO MOŻLIWE!

Nieprzewidzianych zdarzeń jest mnóstwo, podobnie jak wyjątków, które mogą zaważyć na wypłacie odszkodowania. Warto więc od razu ubezpieczyć się od wszystkich ryzyk i wykupić tzw. ubezpieczenie AllRisk, pozwalające zminimalizować ryzyko strat, dzięki rozszerzeniu ochrony murów, elementów stałych oraz ruchomych.

AllRisk przewiduje również rozszerzenia dotyczące lokatorów, w tym ubezpieczenie:

 • NNW – od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – np. uszczerbek na zdrowiu, utrata zdolności do wykonywania pracy i inne następstwa z tytułu wykonywanej pracy lub uprawiania sportów podwyższonego ryzyka;
 • OC w życiu prywatnym – w związku z użytkowaniem nieruchomości np. ze względu na zalanie powstałe nie z winy ubezpieczonego czy ze względu na szkody wyrządzone przez dzieci; ponadto ochroną objęte są pomoc domowa i pozostałe osoby wykonujące prace w gospodarstwie domowym;
 • kradzież bagażu poza miejscem zamieszkania – ochronę przedmiotów osobistych tj. telefon, laptop, tablet, klucze itp., na wypadek ich utraty w podróży podczas przemieszczania się.

Największą zaletą ubezpieczenia AllRisk jest łatwość otrzymania odszkodowania – ponieważ w tym wypadku można przyjąć, że te zdarzenia, które nie zostały ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności – są objęte ubezpieczeniem.

© ULTIMATUM Agencja Ubezpieczeniowa