Autocasco Standardowy zakres AC rozszerzony został o ubezpieczenie fotelika dziecięcego (bez dodatkowej opłaty składki). Usunięty został udział własny za szkody spowodowane przez kierowców poniżej 25 roku życia. Ryzyko kradzieży zostało włączone w ubezpieczeniu motocykli (bez dodatkowej opłaty składki). Wyłączona została możliwość stosowania amortyzacji części przy odszkodowaniach ustalanych na podstawie faktur. Udostępniona została opcja stałej oraz…

© ULTIMATUM Agencja Ubezpieczeniowa