Do zadań agenta ubezpieczeniowego jest sprzedaż polisy, a więc czegoś co jest całkowicie dla klienta abstrakcje, nienamacalne. Jak to zrobić? Aby zostać agentem ubezpieczeniowym należy przejść pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną w towarzystwie, następnie przejść wielogodzinny kurs zakończony egzaminem Komisji Nadzoru Finansowego. Co dalej? Jak rozmawiać z klientem, aby osiągnąć sukces? Jakich wytycznych się trzymać aby być…

© ULTIMATUM Agencja Ubezpieczeniowa